Algemene infoavond

De huidige coronamaatregelen laten niet toe de infoavond fysiek te organiseren.

Van zodra het mag, prikken we een nieuwe datum om je te ontvangen.