Onze visie

Ik mag zijn wie ik ben!

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen pas tot leren kunnen komen wanneer ze zich goed in hun vel voelen. Daarom staat ‘welbevinden’ centraal in onze schoolwerking.

Door in onze school een warme en veilige leeromgeving te creëren en door aandacht te besteden aan sociale vaardigheden, krijgen kinderen kansen om te groeien in hun competenties.

We werken samen met Talentenbouwers van Luk Dewulf om talenten bij onze leerlingen te herkennen, erkennen en te ontwikkelen.

Onderwijs op maat van elk kind

Wij leggen bij het verwerven van leerinhouden de lat op maat van elk kind en dit in een contextrijke
leeromgeving.

Dit lukt ons door:

  • te differentiëren zowel nestintern (viersporenonderwijs) als nestoverschrijdend (kangoeroewerking);
  • innoverend onderwijs (Een eigen Chromebook vanaf C2N1 (derde leerjaar), iPads, Lego Mindstorms, digitale touch screens,
    coöperatief leren, Frans vanaf de derde kleuterklas, co-teaching, uitdagende klasomgeving, …);
  • hoeken- en contractwerk.

Dit is mijn talent

Wij geven kinderen de kans om hun talent(en) te ontdekken en te ontwikkelen.

Dit lukt ons door:

  • kinderen leren keuzes maken;
  • kinderen leren plannen en organiseren;
  • kinderen leren zichzelf te evalueren;
  • hoeken- en contractwerk

Onze werking